Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană - DSDU


Nutritie si dietetica

Nutriţia este indispensabilă nu numai în menţinerea unui organism sănătos, dar şi în prevenirea, controlul şi tratamentul multor afecţiuni patologice ca obezitatea, diabetul, bolile cardiovasculare şi multiple forme de cancer.

Programul de Nutriție și dietetică este orientat spre instruirea studenților pentru a deveni lideri în nutriție, capabili să integreze cunoștințele de la nivelul unei singure molecule la organismul în ansamblu și apoi să le aplice la întreaga populație. Obiectivul nostru este îmbunătațirea calității vieții oamenilor. In acest scop, programul oferă o gamă largă de beneficii în educație în domeniul specializat al nutriţiei, oferă posibilităţi de cercetare și oportunități multiple de dezvoltare a unei carieri nobile, în slujba omului şi comunităţii.

La terminarea programului de studiu, studenţii vor beneficia de o bază teoretică solidă în nutriţie şi dietetică şi vor poseda competenţe şi abilităţi practice necesare pentru a urma cariere profesionale în cercetare, sistem sanitar, industrie alimentară, industrie farmaceutică, mass-media, consultanţă, management etc.


LINK-uri SUBMENIU